Liceum Ogólnokształcące
w Centrum Edukacyjnym "Radosna Nowina 2000"

"... Ja jestem Zmartwychwstanie i Życie.
Kto we mnie wierzy, choćby i umarł żyć będzie…."

Zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią budzi w nas, niespokojnych o losy Świata ludziach XXI wieku,
nową nadzieję na ostateczne zwycięstwo Prawdy i Dobra.
W duchu tej nadziei, w świątecznych szatach łaski, śpiewając Bogu radosne Alleluja,
dzielimy się życzliwym słowem i modlitwą.
Życzymy obfitych łask Wielkiego Tygodnia, błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
wszelkiego dobra, zawsze lepszego zdrowia, pokoju w sercach i paschalnej radości.
Niech łaska Zmartwychwstałego Pana będzie darem dla życia w naszej codzienności,
jaką przychodzi nam każdego dnia podejmować i realizować.


Z modlitwą i życzliwą pamięcią - Liceum Ogólnokształcące i Fundacja im. ks. Siemaszki


DNI OTWARTE LICEUM odbędą się:
 
11 maja 2019 (sobota: 9.00 - 14.00)

Serdecznie zapraszamy!


Organizacja internatu


Internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą przy Liceum Ogólnokształcącym w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach k. Krakowa.

Organy internatu:
- Kierownik Internatu,
- Rada Wychowawców,
- Samorząd Internatu.

Kierownik Internatu odpowiada za zapewnienie odpowiedniego poziomu opieki i stworzenie optymalnych warunków bytowych. Współpracuje w tym zakresie z Zarządem Fundacji, Duszpasterzami Liceum oraz Dyrektorem Administracyjnym.

Rada Wychowawców, której przewodniczącym jest Kierownik Internatu, a członkami Wychowawcy opracowuje plan i program działalności opiekuńczo-wychowawczej Internatu, inicjuje i organizuje różne formy działalności opiekuńczo-wychowawczej, dokonuje okresowej analizy i oceny działalności Internatu, ustala wnioski zmierzające do stałego podnoszenia poziomu działalności, podejmuje decyzje w sprawie dyscypliny, stosowania regulaminowych nagród i kar, opiekuje się Samorządem Internatu, dba o mienie Internatu, propaguje zdrowy tryb życia, kształtuje chrześcijański system wartości oparty na pracowitości, tolerancji, uczciwości, wzajemnym poszanowaniu i odpowiedzialności za siebie i bliźnich.

Samorząd Internatu tworzą wszyscy mieszkańcy internatu. Podstawowym ogniwem jest grupa wychowawcza (domek). Wybór Przewodniczących Domków, którzy tworzą Zarząd Samorządu następuje do dnia 30 września. Samorządem Internatu opiekują się Wychowawcy.

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacyjnym "Radosna Nowina 2000" w Piekarach jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły  2019".

Order Św. Stanisława

facebook_page_plugin