Liceum Ogólnokształcące
w Centrum Edukacyjnym "Radosna Nowina 2000"

W terminie 16.07.2018 - 14.08.2016 ze względu na okres urlopowy
Sekretariat szkoły będzie czynny tylko we wtorki i czwartki w godzinach 9:00-12:00.
W trakcie pełnionych dyżurów nie będzie można odbierać świadectw szkolnych i maturalnych.

Stypendia

1.    Rodzaje stypendiów:

  • Socjalne, na pokrycie kosztów związanych ze szkołą (opłata za wyżywienie i internat).
  • Jednorazowe zasiłki pieniężne na doraźne potrzeby ucznia.
  • Naukowe.

 

2.    Kryteria przyznawania:

  • Stypendia socjalne i jednorazowe zasiłki pieniężne:

-    dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć 674 zł netto (wyjątkowe sytuacje są rozpatrywane indywidualnie)
-    Co najmniej dobra ocena ze sprawowania
-    Nie otrzymał kary statutowej
-    Nie powtarza klasy

  • Stypendia naukowe

-    Średnia ocen od 4.75
-    Wzorowa lub bardzo dobra ocena z zachowania
-    Nie otrzymał kary statutowej

 

3.    Szczegółowe informacje można uzyskać u pedagoga szkolnego p. Anity Grosse.

 

Wniosek do pobrania - Pobierz


Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacyjnym "Radosna Nowina 2000" w Piekarach jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły  2018".

Order Św. Stanisława

facebook_page_plugin